วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 12:01 น.

ยานยนต์

เชลล์ เดินหน้าส่งมอบ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม”

วันศุกร์ ที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 11.11 น.

เชลล์ เดินหน้าส่งมอบ “พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม”

 
 
นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์มุ่งมั่นส่งมอบพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางสังคม ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนและตอบรับนโยบายของภาครัฐ ตลอดระยะเวลากว่า 90 ปีที่คลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรี ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานที่เหมาะสมกับสภาวการณ์และทรัพยากรของประเทศ เราได้เน้นดำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์ในการเติมสุขให้ทุกชีวิต ด้วยนวัตกรรม ความร่วมมือ และการพัฒนาบุคลากร”
 
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจากกรมธุรกิจพลังงานได้เข้าเยี่ยมเยียนชาวชุมชนวัดคลองเตยใน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียง และได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงระบบการจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมมาตรฐานระดับโลกของเชลล์ ทั้งนี้ เชลล์เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 45001:2018 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ คลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรีถือเป็นส่วนสำคัญในระบบโครงสร้างพลังงานที่รองรับการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกน้ำมันหล่อลื่นและยางมะตอยในไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนมีศักยภาพในการรองรับการขนถ่ายน้ำมันทางเรือและทางระบบท่อส่ง  

หน้าแรก » ยานยนต์