วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:18 น.

กทม-สาธารณสุข

10 พนักงานกวาด กทม. รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

วันพุธ ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 15.52 น.

10 พนักงานกวาด กทม. รับรางวัลหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร

บุคคลสำคัญของโลก ประจำปี 2561

 
                  
นางสาวพนิตนาฏ  ธนาอภินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม เชิดชูเกียรติพนักงานกวาดถนน 10 คน ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม เพื่อเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข