วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 03:14 น.

กทม-สาธารณสุข

เขตคลองเตยฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างผิวจราจร ลดปัญหาฝุ่นละออง

วันพุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562, 13.50 น.

เขตคลองเตยฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างผิวจราจร ลดปัญหาฝุ่นละออง

 

นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทหารชุดกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย เขตคลองเตย สน.ท่าเรือ สถานีดับเพลิงคลองเตย ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ล้างทำความสะอาดถนนและฉีดน้ำเป็นละอองฝอยในอากาศ เพื่อลดฝุ่นละออง ณ บริเวณถนนอาจณรงค์ ตั้งแต่แยกอาจณรงค์ถึงแยกกล้วยน้ำไท โดยร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ และล้างผิวจราจรเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร