วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:41 น.

กทม-สาธารณสุข

กทม. เปิดตัวโครงการถนนอากาศสะอาด

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562, 11.05 น.

กทม. เปิดตัวโครงการถนนอากาศสะอาด 

                   

นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการถนนอากาศสะอาด เป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิด Clean Air for All (อากาศสะอาดเพื่อเราทุกคน) ด้วยการประกาศเจตนารมย์ของพลังเครือข่ายความร่วมมือลดมลพิษทางอากาศจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ  กองบังคับการตำรวจจราจร    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กลุ่มธุรกิจสยามสแควร์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และสำนักงานเขต 50 เขต ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน