วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:40 น.

กทม-สาธารณสุข

กทม. รับมอบหน้ากาก N95 ให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะและพนักงานกวาด กทม.

วันศุกร์ ที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 12.39 น.

กทม. รับมอบหน้ากาก N95 ให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะและพนักงานกวาด กทม.

 
         
นางสาวพนิตนาฏ ธนาอภินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รับมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 จำนวน 2,500 ชิ้น จากกระทรวงกลาโหม เพื่อนำไปมอบให้กับพนักงานเก็บขนมูลฝอยและพนักงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนจากนางสาวนภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี กระทรวงกลาโหม