วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 07:11 น.

กทม-สาธารณสุข

รู้ทันสถานการณ์ฝุ่น รู้วิธีดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากพิษฝุ่น

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 10.09 น.

รู้ทันสถานการณ์ฝุ่น รู้วิธีดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากพิษฝุ่น

 
 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสถานการณ์ฝุ่นละอองกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งในด้านแหล่งที่มา การป้องกันและอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมถึงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดูแลสุขภาพของประชาชน อันเป็นการเตรียมความพร้อม รองรับกับสถานการณ์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยมี น.พ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง