วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 12:00 น.

กทม-สาธารณสุข

ชป.ลดความขัดแย้งเกษตรกรที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองหลวง จ.เชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 16.14 น.
ชป.ลดความขัดแย้งเกษตรกรที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองหลวง จ.เชียงราย
 
 
กรมชลประทาน ลงพื้นที่ลดความแย้งเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองหลวง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย หลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง น้ำในอ่างเก็บน้ำลดปริมาณลงอย่างมาก จนทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าว
 
 
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำหนองหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวงร่วมกัน พบว่าปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีอยู่ประมาณ 1,600,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน รวมทั้งส่งให้พื้นที่ทำการเกษตรด้านท้ายประตูระบายน้ำหนองหลวงบางส่วน จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปกติ ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ทำการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำหนองหลวงขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีการตั้งกฎกติกาในการส่งน้ำ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยกรมชลประทานมีหน้าที่ เป็นผู้ให้คำแนะนำ ประสาน ติดตาม และให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างใกล้ชิด 
 
 
           
สำหรับการแก้ปัญหาในเบื้องต้น กรมชลประทานได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถแบ็กโฮพร้อมด้วยเรือขุด เข้าขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหลวงและกำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำ อีกทั้งยังเตรียมเครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข