วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:37 น.

กทม-สาธารณสุข

ลงพื้นที่

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 15.05 น.
ลงพื้นที่ 
 
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชกาิรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย บริเวณซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) เขตคลองเตย บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี บริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เขตวัฒนา และบริเวณถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา เขตบางนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่