วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 02:29 น.

กทม-สาธารณสุข

รพ.ธนบุรีครบรอบ 42 ปี มุ่งเน้นพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 08.12 น.

 รพ.ธนบุรีครบรอบ 42 ปี มุ่งเน้นพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

 

ในโอกาสครบรอบ 42 ปี โรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันเปิดดำเนินการวันแรกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2520 โดยกลุ่มแพทย์ที่มีอุดมการณ์และปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยโดยเน้นเรื่องคุณภาพการรักษาพยาบาล ควบคู่ไปกับคุณธรรม และตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ โรงพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพ ทางการแพทย์และมาตรฐานการให้บริการตลอดจนนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

 

โดยโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ในการให้ บริการแก่ลูกค้าเพื่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้มีการปรับปรุงสถานที่ใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ผู้ป่วยนอกให้เป็นสัดส่วน ในลักษณะของศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางต่างๆ สำหรับผู้ป่วยในได้แบ่งการดูแลรักษาเฉพาะทางในแต่ละชั้นของอาคาร โดยมีการตกแต่งภายในทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งความพร้อมในการให้การดูแลรักษาพยาบาล รวมทั้งยังดูแลรักษา และวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 

ปัจจุบันโรงพยาบาลธนบุรีมีการให้บริการผู้ป่วยนอกปีละมากกว่า 5 แสนคน โดยมีเตียงสำหรับผู้ป่วยในมากกว่า 400 เตียง มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขามากกว่า 600 คน ทีมบุคลากรด้านการพยาบาลมากกว่า 1,000 คน และทีมงานสนับสนุนด้านอื่นๆ ซึ่งรวมกันแล้วก็กว่า 2,000 คน ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านผลการรักษา การบริการ และเสริมสร้างเทคโนโลยี เพื่อสู่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล  ที่จะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานเฉพาะทางชั้นแนวหน้าของประเทศ ที่ผู้รับบริการไว้วางใจและพึงพอใจ

 

 

นายแพทย์วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี กล่าวถึงพัฒนาการของโรงพยาบาลธนบุรี ในปีที่ผ่านมาและรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 และปีต่อๆไป

 

โรงพยาบาลธนบุรีได้รับการรับรองว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานการรักษาพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน Hospital Accreditation อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 (HA Re-accreditation) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นการยืนยันความสามารถและความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลเรื่องมาตรฐานการรักษาพยาบาลในระดับสากล   และรพ.มีความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอกมากมายหลายแห่ง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือความร่วมมือกับบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลให้กับผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มลูกค้าบริษัทประกันเหล่านี้ ทำให้ได้รับรางวัล Best Medical Performance Group A (กลุ่มโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 200 เตียง) จากบริษัท Allianz Ayuddhaya

 

นอกจากนี้ได้รับรางวัลด้านความรวดเร็วมีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า และรางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 ในกลุ่มโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่อีกด้วย ในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยี โรงพยาบาลมีการดำเนินการหลายประการ ตัวอย่างได้แก่การเพิ่มเครื่อง Digital Mammogram 3D Tomo Synthesis หรือเครื่องตรวจมะเร็งเต้านมแบบ 3 มิติ ที่สามารถให้ภาพที่มีความละเอียดคมชัดมากขึ้น อีกทั้งเครื่องตรวจนี้ยังสามารถรองรับการทำหัตถการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื่อเพื่อทำการส่งตรวจหาเชื้อมะเร็ง ซึ่งการทำหัตถการดังกล่าวจะสามารถทำได้เฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆหรือระดับโรงเรียนแพทย์ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้ความสำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำใส่ใจในการดูแลสุขภาพสุภาพสตรี

           

สำหรับในปี 2562 ตลอดจนถึงในปี 2563 โรงพยาบาลธนบุรี มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ความสูง 8 ชั้น พร้อมอาคารจอดรถ เพื่อรองรับปริมาณยานพาหนะที่มาใช้บริการได้ไม่น้อยกว่า 150 คัน เพื่อรองรับปริมาณผู้รับบริการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้เป็นที่พึงพอใจ จำนวนผู้รับบริการมีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเสาร์และอาทิตย์ โรงพยาบาลจึงมีโครงการดังกล่าว โดยหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้เพิ่มขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น มีความทันสมัย และมีบริการทางแพทย์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น โดยแผนการดำเนินการจะแบ่งเป็นระยะต่างๆ เพื่อควบคุมผลกระทบต่างๆให้น้อยที่สุด

 

การเปิดศูนย์เส้นเลือดและหลอดเลือดครบวงจร(Vascular Center) ปัจจุบันโรงพยาบาลธนบุรีมีการจำแนกการรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่พบบ่อยและมีปัญหารุนแรง โดยการตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์หัวใจ ศูนย์แม่และเด็ก และศูนย์ตา ดังนั้นการเพิ่มศูนย์เส้นเลือดและหลอดเลือด เป็นการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและทำให้การรักษาพยาบาลมีความเฉพาะทางและรวดเร็วครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบหลอดเลือดให้การดูแลรักษา และมีการคัดกรองหลอดเลือดโดยเครื่อง ABI และสามารถให้การรักษาที่เหมาะสมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อคุณภาพการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับบริการ
ในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ โรงพยาบาลจะติดตั้งเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก (DEXA) เครื่องใหม่ ที่สามารถพยากรณ์โรคกระดูกพรุนถึง 10 ปีข้างหน้าว่าสภาพของกระดูกจะเป็นเช่นไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ได้รับการตรวจ เพราะจะนำไปสู่การวางแผนร่วมกันกับแพทย์ในการดูแลกระดูกเพื่อป้องกันกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุน อีกทั้งเครื่องยังสามารถตรวจภาวะมวลไขมันและกล้ามเนื้อ สำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพที่ต้องการให้ร่างกาย Fit & Firm อยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและความท้าทายมากมาย

ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่โรงพยาบาลธนบุรีได้นำคำพูดประโยคง่ายๆได้ยินกันบ่อยๆ แต่แสดงถึงความรู้สึกห่วงใยซึ่งกันและกันนั่นคือคำว่า “เป็นห่วงนะ” โดยในปีนี้ต่อเนื่องความเป็นห่วงนะให้ขยายวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น ด้วยประโยคที่ว่า “เป็นห่วงอยู่ทางนี้นะ” โดยจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์โฆษณาจำนวน 4 ชุด รวมทั้งหมด 7 เวอร์ชั่น ซึ่งจะเผยแพร่ในทุกช่องทางทั้ง Online และ Off line เพื่อเน้นย้ำถึงความห่วงใยของโรงพยาบาลธนบุรี เพราะคุณคือคนสำคัญไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล โรงพยาบาลธนบุรีมีความห่วงใยและความเอาใจใส่เสมอ

 

นายแพทย์วชิรบุณย์  กล่าวปิดท้าย ในโอกาสครบรอบ 42 ปี โรงพยาบาลธนบุรี จึงจัดทำโครงการคืนกำไรให้สังคม(CSR) ได้แก่กิจกรรมร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา, บริจาคให้ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วย และ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์