วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:53 น.

กทม-สาธารณสุข

กพร. ลุยกาฬสินธุ์ พัฒนาเกษตรกรรม สู่ Smart Framer

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 08.46 น.
กพร. ลุยกาฬสินธุ์ พัฒนาเกษตรกรรม สู่ Smart Framer
 
 
กพร.ส่งทีมลุยพื้นที่กาฬสินธุ์ ชมการฝึกทักษะ พัฒนากลุ่มเกษตรกรรม สู่ Smart Framer รับโครงการ Kalasin Happiness Model
  นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน (รง) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการนำร่องฝึกอบรมหลักสูตร “บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะผ่านเครือข่ายมือถือ” สอดคล้องกับโครงการ Kalasin Happiness Model ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่แรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเป้าหมายดำเนินการ ในพื้นที่ 10 อำเภอ รวม 200 คน
 
นายประทีป กล่าวต่อไปว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ต้องการเยี่ยมชมการฝึก และติดตามผลหลังจากมีการบริหารจัดการน้ำในภาคการเกษตร ด้วยระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายมือถือ ที่นำนวัตกรรม Internet of things (Iot) มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยชุดควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะ สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด ควบคุมการจ่ายน้ำให้กับพืชผลทางการเกษตร สั่งการผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต จึงสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ให้แก่แรงงานในภาคการเกษตรได้ ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวแล้วจำนวน 200 คนและมารับวุฒิบัตรในวันนี้ พร้อมมอบ Model ชุดระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติ จำนวน 10 ชุด ให้กับกพร. เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานในภูมิภาคอื่นต่อไป 
 
นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือของกลุ่มแรงงานผู้ปลูกผักอินทรีย์ จำนวน 10 กลุ่ม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Green Market  อีกทั้งจัดพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับบริษัท เค.ซีไทร์ส จำกัด ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการขยายเครือข่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย 
 
“การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน จำเป็นต้องมีหลายภาคส่วนร่วมมือกันตามแนวทาง “ประชารัฐ” ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านแรงงานได้อย่างตรงจุด ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตรงกับความต้องการ รวมถึงการก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” นายประทีป กล่าวทิ้งท้าย

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข