วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 06:05 น.

กทม-สาธารณสุข

ประกันสังคม พร้อมดูแลลูกจ้างเจ็บตาย นั่งร้านก่อสร้างคอนโดมิเนียมถล่มที่ภูเก็ต

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 15.19 น.

ประกันสังคม พร้อมดูแลลูกจ้างเจ็บตาย นั่งร้านก่อสร้างคอนโดมิเนียมถล่มที่ภูเก็ต

 
         
 นายอนัตต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุการณ์นั่งร้านที่กำลังสร้างคอนโดมิเนียมถล่ม บริเวณถนนวิเศษ ใกล้กับเทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 14.00 น. ที่จังหวัดภูเก็ต ทำให้มีคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นชาวเมียมาร์ประสบเหตุ รวมจำนวน 11 ราย แยกเป็นบาดเจ็บ 8 ราย เสียชีวิต 3 ราย ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวลูกจ้างได้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ตนได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต เข้าดูแลผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเต็มที่ ซึ่งจากการรายงานมีลูกจ้างที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บจำนวน 8 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และแพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านแล้วจำนวน 6 ราย ทั้งนี้ยังมีลูกจ้างยังคงนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 2 ราย โดยลูกจ้างจะได้รับการรักษา   จนสิ้นสุดการรักษาตามกฎกระทรวงขึ้นอยู่กับความรุนแรง ของการประสบอันตรายตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท พร้อมเงินค่าทดแทนการหยุดพักรักษาตัวกรณีไม่สามารถทำงานได้ ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง รายเดือนไม่เกิน 1 ปี จึงขอให้ลูกจ้างอย่าได้กังวล และขอให้เชื่อมั่นว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลท่านอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา
           
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปถึงกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต 3 ราย จะได้รับค่าทำศพตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง พร้อมค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตอีกร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา 10 ปี เงินบำเหน็จชราภาพ จ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต เร่งให้ความช่วยเหลือทายาทของลูกจ้างที่เสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้ ลูกจ้างสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง /จังหวัด / สาขา /ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข