วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:43 น.

กทม-สาธารณสุข

"วีรศักดิ์"​หนุนสร้างโรง​พยาบาลท้องถิ่นลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563, 16.36 น.

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563  ภายหลังร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไม้ตาย อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไม้ตาย 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่ง ประสบปัญหาผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางมารับบริการ หากมีโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ก็จะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ลดความแออัดของโรงพยาบาล ประชาชนได้ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และมีเวลาในการพบแพทย์มากขึ้น เพราะมีระบบบริการใกล้บ้าน ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกไม้ตาย ถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเสิงสาง แห่งที่ 2 ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นคลินิกหมอครอบครัว นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก  

ส่วนตัวในฐานะที่เป็นชาวอำเภอ​เสิงสางคนหนึ่ง ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนิงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่ได้ช่วยกันระดมทุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารพยาบาลหลังนี้ โดยหวังว่าการก่อสร้างโรงพยาบาล​แห่งที่ 2 ในอำเภอ​เสิงสาง จะช่วยให้ประชาชนมีอนามัยที่ดีขึ้น เจ็บป่วยน้อยลง และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นผลต่อเศรษฐกิจอีก​ทางหนึ่ง เพราะ​หากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็จะมีเงินจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ​มากขึ้นด้วย