วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 22:34 น.

กทม-สาธารณสุข

ศิริราชฯผวาตัวเลขคนไทยติดเชื้อโควิด-19 อันน่าสะพรึงกลัว

วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.36 น.

แพทย์ศาสตร์ศิริราชฯ เปิดตัวเลขการแพร่ระบาดโควิด-19 อันน่าสะพรึงกลัว หากคนไทย “ไม่อยู่บ้าน” เสี่ยงติดเชื้อพุ่งตายเป็นใบไม้ร่วงเหมือนอิตาลีแน่ ชี้หากไทยไม่ช่วยกัน วันที่ 15 เม.ย.63 มีผู้ติดเชื้อ 52,792 ราย คนไข้หนักนอนไอซียู 17,597 ราย ตาย 7,039 ราย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เปิดเผยผลการติดตามและคาดการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยสรุปเนื้อหาสำคัญที่น่าสนใจ โดยระบุว่า ช่วงเริ่มต้นสถานการณ์ประเทศไทย ม.ค.-ก.พ.63 พบผู้ติดเชื้อน้อย ตัวเลขนิ่งอยู่ที่ประมาณ 40 ราย ต่อมาในเดือนมี.ค.63 เกิดการแพร่เชื้อเพิ่มมากขึ้นจาก 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มที่ผับ และ สนามมวย และแพร่ระบาดในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ โลกแบ่งประเทศที่ติดเชื้อไวรัสออกเป็น 2 กลุ่ม 1.กลุ่มที่คุมไม่อยู่ ส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรป และ 2.กลุ่มที่คุมอยู่ ได้แก่ เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น ,สิงคโปร์, ฮ่องกง

ที่สำคัญ เวลานี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงสำคัญ "Golden period" หรือ ช่วงที่พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เป็นจุดผกผันของประเทศนั้นว่า สถานการณ์ระบาดจะเป็นไปในทางไหน ซึ่งประเทศที่คุมไม่อยู่จะพบผู้ติดเชื้อจาก 100 เป็น 200 คน ในเวลาประมาณ 3 วัน ส่วนประเทศที่คุมอยู่พบผู้ติดเชื้อจาก 100 เป็น 200 คน ในเวลาประมาณ 5 วัน

สำหรับตัวเลขในไทยตัวเลขผู้ติดเชื้อจาก 100 เป็น 200 คน ในระยะเวลาประมาณ 3.5 วัน ทำให้มีแนวโน้มที่จะไปในทางกลุ่มประเทศที่คุมไม่อยู่ / แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อในไทยใกล้เคียงกับเยอรมัน ซึ่งหากปล่อยไปแบบนี้ ทุกคนใช้ชีวิตเหมือนเดิม ไม่อยู่บ้าน ยอดผู้ติดเชื้อในไทยจะเพิ่มวันละ 33% โดยภายในวันที่ 15 เม.ย.63 จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อ 351,948 ราย แต่ถ้าหากคุมอยู่ ทุกคนอยู่บ้าน จะช่วยดึงยอดผู้ติดเชื้อลงมาไม่เกินวันละ 20% ภายใน 15 เม.ย.63 จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อ 24,269 ราย นี่คือเป้าหมายในเวลานี้ที่ไทยเราต้องการ

ทั้งนี้ หากทำแบบเดิมภายใน 15 เม.ย.63 (ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มวันละ 33%) จะมีผู้ติดเชื้อต้องนอนโรงพยาบาล 52,792 ราย, คนไข้หนักนอนไอซียู 17,597 ราย, ตาย 7,039 ราย แต่ถ้าหาก LOCK DOWN ทุกคนอยู่บ้าน (ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มวันละ 20%) จะมีผู้ติดเชื้อนอนโรงพยาบาล 3,640 ราย, คนไข้หนักนอนไอซียู 1,213 ราย , ตาย 485 ราย