วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 19:55 น.

กทม-สาธารณสุข

ก.แรงงาน ย้ำ คุมเข้มมาตรการส่งแรงงานไทยไป ตปท.

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 08.45 น.
 ก.แรงงาน ย้ำ  คุมเข้มมาตรการส่งแรงงานไทยไป ตปท.   
 
อธิบดีกรมการจัดหางาน ยัน กรมการจัดหางาน เข้มส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ พร้อมย้ำให้ความสำคัญโดยยึดหลักความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นสำคัญ ส่วนการเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020 ที่แรงงานให้ความสนใจนั้น กรมการจัดหางานไม่ได้ยกเลิกเดินทางแล้ว แต่ได้กำหนดมาตรการเดินทางอย่างคุมเข้ม 
 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงความคืบหน้า เกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020 ว่า ได้รับรายงานจากกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ว่า หลังจากกรมการจัดหางานได้แจ้งยกเลิกการระงับเดินทางไปแล้วนั้น ขณะนี้ มีแรงงานไทยเดินทางผ่านด่านตรวจคนหางาน สุวรรณภูมิ ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนแล้ว 2,705 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 2,379 คน เพศหญิง 326 คน
 
อย่างไรก็ดี กรมการจัดหางาน ขอย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ โดยจะจัดส่งไปอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี  ซึ่งขณะนี้ มีหลายประเทศแสดงความสนใจแรงงานไทย เนื่องจาก แรงงานไทย มีวินัยในการทำงานและมีทักษะฝีมือดี ทั้งนี้ ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนั้น  จะดำเนินการโดยยึดหลักความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นสำคัญ  
 
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมถึง คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลว่า การเก็บผลไม้ป่า (ผลเบอรรี่) เป็นงานหนัก ต้องทำงานในสภาพอากาศที่หนาวเย็น พื้นที่ลาดชัน เป็นภูเขา บางครั้งต้องเดินทางไกล ผู้ที่ไม่แข็งแรงอาจเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุมีอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น  คนงานไทยจึงต้องมีความขยันและอดทนต่อการเดินทางไปทำงานและยังต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นอกจากนี้ ยังไม่สามารถควบคุมธรรมชาติให้มีผลเบอร์รี่ออกมาจำนวนมากได้ เพราะบางครั้งมีปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน และขอย้ำเตือน ว่า  ขอให้ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน  หรือโทร.สายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน  ก่อนตัดสินใจเดินทาง

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข