วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 21:29 น.

กทม-สาธารณสุข

ประกันสังคมพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับผู้ประสงค์จะสมัครมาตรา 40

วันอาทิตย์ ที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.41 น.


ประกันสังคมพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับผู้ประสงค์จะสมัครมาตรา 40

 

 

ประกันสังคม พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัยในการรับสมัคร และขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40 ได้ด้วยตนเอง และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม

 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายอายุของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยผู้สูงวัยที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ และขณะนี้ได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจสามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ได้แก่ สมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่ https://www.sso.go.th/section40_regist หรือสมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคมที่ Chttps://www.sso.go.th/m40 หรือสมัครผ่านศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม Chttps://www.sso.go.th/section40_1506 ทั้งนี้การสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ การพิสูจน์ตัวตน การมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 หากผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมีคุณสมบัติไม่ตรง ตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดก็จะไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้กับผู้ประสงค์สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีทางเลือกความคุ้มครอง 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท คุ้มครอง 3 กรณี (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย) ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท คุ้มครอง 4 กรณี (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ) ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท คุ้มครอง 5 กรณี (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ โทรศัพท์ 02 956 2106 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข