วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 21:03 น.

กทม-สาธารณสุข

“อนุทิน”หนุนโครงการ Sky Doctor ภารกิจส่งผู้ป่วยทางอากาศ

วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 17.32 น.

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “HERO Award for skydoctor” แก่บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Skydoctor) ช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินพื้นที่ห่างไกลในเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมชมการสาธิตการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ 

 นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า โครงการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ เมื่อผู้ป่วย หรือผู้ประสบเหตุนั้น อยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน รวมไปถึงกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งกันดารมาก รถเข้าไม่ถึง เครื่องบินลงจอดไม่ได้ ก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยเหลือ ภารกิจเหล่านี้ ได้รับการช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ และกระทรวงสาธารณสุข ขอยืนยันว่าจะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เท่าที่จะทำได้ ทั้งในเรื่องของงบ และอุปกรณ์ ภายใต้งบประมาณของกองทุนแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงาน งว่าการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจาก 10 กว่าชั่วโมงหรือเป็นวันเหลือเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน ออกปฏิบัติการไปแล้วเกือบ 500 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและภาวะหัวใจหยุดเต้น ผู้ป่วยอุบัติเหตุรถยนต์ได้รับบาดเจ็บรุนแรง และผู้ป่วยทารกคลอดก่อนกำหนดและมีภาวะหายใจลำบากรุนแรง ซึ่งทุกรายได้รับการรักษา ปลอดภัย กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ

ทั้งนี้ โครงการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Skydoctor) เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล “HERO Award for skydoctor” ประกอบด้วย 1. นายแพทย์บุญฤทธิ์ คำทิพย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 2.นายเชิดพงษ์ ปัญญา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 3.นายแพทย์ประสาน เปี่ยมอนันต์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน 4.นางสาวชัยศรี กล้าณรงค์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข