วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:42 น.

กทม-สาธารณสุข

นายกสภาการแพทย์แผนไทยติงปลดล็อกกัญชา-กัญชงยังมีข้อจำกัด

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 12.25 น.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่า การปลดล็อคกัญชาและกันชงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนั้น นับเป็นเรื่องที่ดีเป็นการขยายโอกาสการใช้ส่วนประกอบ ของต้นกัญชาทางด้านการแพทย์แผนไทย ได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถปรุงตำรับยาแผนไทยทั้ง 16 ตำรับยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแล้ว รวมทั้งตำรับยาของแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ที่ ผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยแล้วและการ แพทย์ทางเลือกที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ เพิ่มเติมได้ตามภูมิปัญญา แต่ประเด็นสำคัญคือวิธีการที่จะ นำมาใช้ได้จริงๆของผู้มีสิทธิ์ ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมากระบวนการปลูก รุงและแจกจ่ายตำรับยาที่ปรุงแล้วยังมีข้อจำกัด ทางด้านกฎหมายสนับสนุนเฉพาะสถานพยาบาลภาครัฐ แต่ภาคเอกชนนั้น ยังไม่สามารถนำกัญชามาใช้ได้ไม่ว่าในรูปแบบใด ดังนั้นประกาศ ปลดล็อคกัญชาและกันชงดังกล่าว จะต้องกำหนดแนวทางปฎิบัติที่ไม่ยุ่งยากเพิ่มเติม โดยยึดหลักส่งเสริมสนับสนุนอย่างแท้จริงเพื่อไม่ให้มีการแสวงหาในทางที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไป

ทางด้านนายโสภณภัคจ์ วัดพุทธญาณวงศ์ ประธานสภาครูแพทย์แผนไทยกล่าวว่า การแก้ปัญหาเรื่องนี้มีอยู่ 2 แนวทางคือ
       
1.  สภาการแพทย์แผนไทย ต้องยกร่างและออกกฎหมายเองโดยไม่มีการแทรกแซงของผู้ที่มีภาวะซ่อนเร้นแอบแฝงในผลประโยชน์ แต่ควรเป็นผู้ที่ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยที่พึงมีต่อผู้ไข้และประเทศชาติโดยแท้จริง
       
2. ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อรัฐบาล ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อศาลปกครอง ต่อกรรมาธิการสาธารณสุข เพื่อให้ตรวจสอบว่าการกระทำเยี่ยงนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 55 หรือไม่ และขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ. ศ. 2556 หรือไม่