วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 01:49 น.

กทม-สาธารณสุข

เขตประเวศเร่งตรวจเชิงรุก พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนโรงถ่าน

วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.15 น.

เขตประเวศเร่งตรวจเชิงรุก พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนโรงถ่านนายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวชุมชนโรงถ่าน  ซอยสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกือบ 100 คน  ขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจคัดกรองเชิงรุกคนในชุมชนว่า สำนักงานเขตประเวศได้เร่งรัดให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวชุมชนโรงถ่านในเบื้องต้น โดยนำถุงยังชีพและข้าวกล่องไปมอบให้ประธานชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชน ขณะเดียวกันยังได้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 22 นำยาฟ้าทะลายโจรไปมอบให้ผู้ที่ติดเชื้อ รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้ชาวชุมชนโรงถ่านและชุมชนอื่น ๆ  ในพื้นที่เขตประเวศ พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำในการกักตัวรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ตลอดจนกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) ทั้งในครอบครัวและชุมชนอย่างเคร่งครัด