วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:08 น.

กทม-สาธารณสุข

"หมอโอภาส"แจง"โมเดอร์นา"ที่รัฐจัดหา คนละล็อตกับที่เอกชนเสียเงินซื้อ

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 16.34 น.

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์โอภาส การกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อเท็จจริง เรื่องการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 ยี่ห้อโมเดอร์นา โดยภาครัฐว่า มีความเข้าใจว่า ภาครัฐไปขโมยของเอกชนมาฉีดให้ประชาชนก่อน ขอย้ำตรงนี้ ว่า วัคซีนที่รัฐให้บริการ เป็นวัคซีนล็อตที่ได้รับการบริจาคมาจากสหรัฐฯอเมริกา เราไม่เคยไปจัดซื้อยี่ห้อนี้ จะมีก็แต่ที่เขาให้มาอย่างที่กล่าวไว้ ซึ่งในฐานะความเป็นกระทรวงสาธารณสุข ก็ต้อง นำไปให้บริการประชาชน ตามแผนที่วางไว้ ก่อนหน้า ก็มีการหารือกับคณะกรรมการแล้วว่า วัคซีน mRNA ภาครัฐ จะซื้อของไฟเซอร์ ส่วนเอกชน จะซื้อของโมเดอร์นา 

แต่ขอย้ำว่ารัฐไม่ไปแย่งของเอกชนแน่นอน สำหรับผู้ที่จองวัคซีน กับเอกชนแล้ว แต่ยังไม่ได้ฉีด ภาครัฐก็พร้อมให้บริการ และเป็นวัคซีน mRNA เหมือนกันด้วย ตามหลักทางวิชาการแล้ว ยิ่งได้รับวัคซีนเร็ว ย่อมเป็นเรื่องที่ดี แต่ทั้งนี้ เราทำหน้าที่เชิญชวน แต่จะไม่ไปบีบบังคับ ขอย้ำว่า วัคซีนที่รัฐให้บริการ สามารถป้องกันการป่วยหนัก จนถึงเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ