วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 13:47 น.

การตลาด

Hi-Kool สุดยอดฟิล์มประหยัดพลังงาน

วันพุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562, 14.31 น.

Hi-Kool สุดยอดฟิล์มประหยัดพลังงาน 

 
  ฟิล์มกรองแสง Hi-Kool ได้รับการรับรองมาตรฐานฟิล์มประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (เบอร์ 5) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย คุณชลิฏา วณิชชากรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด             บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง Hi-Kool รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (เบอร์ 5) จาก นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ณ The Berkeley Hotel (ประตูน้ำ) เร็วๆนี้