วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 10:22 น.

การตลาด

“เครือซีพี” ผนึกกำลัง “Plug and Play” เสริมศักยภาพสตาร์ท

วันพุธ ที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 13.16 น.

“เครือซีพี” ผนึกกำลัง “Plug and Play” เสริมศักยภาพสตาร์ท

 

 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ องค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับ Plug and Play บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจสตาร์อัพระดับโลกจาก Silicon Valley สหรัฐอเมริกา ประกาศความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ยั่งยืนภายใต้โครงการ “สมาร์ทซิตี้” ของประเทศไทย (Thailand Smart Cities) โดยมีความร่วมมือกันในประเด็นต่างๆ อาทิ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การสร้างความยั่งยืน (Sustainability) การบริการทางการแพทย์ด้านดิจิทัล (Digital Health) การเชื่อมโยงและเชื่อมต่อข้อมูลทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ต (Internet of Things – IoT) การสร้างพลังงานสะอาด (Clean Energy) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง (Real Estate & Construction) โดยความร่วมมือของเครือซีพีและ Plug and Play จะสามารถช่วยพัฒนาและผลักดันให้ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและในต่างประเทศมาร่วมเป็นพันธมิตรกับภาคเอกชนไทย เพื่อสร้างทีมนวัตกรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะมุ่งมั่นในการนำแนวคิดใหม่ๆมาสร้างสรรค์และต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

 

ดร.จอหน์ เจียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญและสอดคล้องกับนโยบายของเครือฯ ที่จะพัฒนางานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพของเครือซีพีในการดำเนินธุรกิจให้ให้เติบโตเคียงคู่สังคมในหมุดหมายที่จะเป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรม” ให้เติบโตทัดเทียมบนเวทีระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับในวาระครบรอบ 100 ปี ที่เครือซีพีมุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและประชาชนในทุกประเทศที่เครือฯเข้าไปดำเนินธุรกิจผ่านประสบการณ์และองค์ความรู้ของทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมบริการใหม่ๆ ผ่านโครงการความร่วมมือกับสตาร์ทอัพระดับโลก ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการวางแผนการทำงานของเครือฯที่จะสร้างมูลค่าและโอกาสการเติบโตทางธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยที่ผ่านมา Plug and Play เป็นองค์กรแพลทฟอร์มที่มีประสบการณ์ดูแลและสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพที่แข็งแกร่งจำนวนมากในต่างประเทศ และยังมีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลกจำนวนมากในหลากหลายธุรกิจ

 

“เรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ Plug and Play ในการผสานระหว่างความแข็งแกร่งของธุรกิจในเครือซีพี กับกลุ่มธุรกิจสตาร์อัพที่มีนวัตกรรมใหม่ๆจากทั่วโลกที่จะได้มีโอกาสร่วมลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายระบบนิเวศทางดิจิทัลของทุกธุรกิจในเครือซีพี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนบริการและโซลูชั่นต่างๆในด้านนวัตกรรมของเครือฯให้เติบโตต่อไป”ดร.จอห์น เจียงกล่าว

 

ขณะที่นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านดิจิทัลในประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือกับ Plug and Play จะส่งต่อการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มธุรกิจในเครือฯซีพี กับบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเพื่อพัฒนาภารกิจด้านนวัตกรรมของเครือฯและคู่ค้า และอีกสิ่งสำคัญคือทำให้เกิดความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพและบ่มเพาะกลุ่มธุรกิจสตาร์อัพของไทยให้เติบโตสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้

 

ด้าน มร.Shawn Dehpanah รองกรรมการผู้จัดการภูมิภาคเอเชียแปฟิก  Plug and Play กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับเครือซีพีในการขยายแพลตฟอร์มนวัตกรรมขององค์กร Plug and Play  โดยเป้าหมายร่วมกันของทั้งสององค์กรคือความร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับองค์กรชั้นนำ ซึ่เราพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมให้กับกลุ่มธุรกิจของเครือฯอย่างเต็มกำลัง ทั้งนี้ ปัจจุบัน Plug and Play มีความร่วมมือดำเนินงานร่วมกับ บริษัท 7 แห่งของไทยในโครงการ Thailand Smart Cities ได้แก่ เครือซีพี, บมจ. กลุ่มปตท., ไทยออยล์ กรุงเทพ, ดุสิตเวชการ, K.E. Group, Filinvest Development Corporation และบางจาก