วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:34 น.

เศรษฐกิจ

กลุ่ม KTIS ขยายเวลาปิดหีบช่วยชาวไร่อ้อย

วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 19.30 น.
tags : KTIS

กลุ่ม KTIS ขยายเวลาปิดหีบช่วยชาวไร่อ้อย

 

กลุ่ม KTIS ขยายเวลารับอ้อยเข้าหีบถึงที่สุดแม้จะกระทบกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร “ประพันธ์” ยัน เมื่อชาวไร่อ้อยเดือดร้อน กลุ่ม KTIS ต้องช่วยแบ่งเบา เผยข้อมูลล่าสุด ปริมาณอ้อยและน้ำตาลที่ผลิตได้สูงกว่าปีก่อนอย่างมาก มีอ้อยเข้าหีบกว่า 11.2  ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้แล้วกว่า 11.4 ล้านกระสอบ ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง

 

นายประพันธ์  ศิริวิริยะกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เปิดเผยว่า เนื่องจากในปีนี้ผลผลิตอ้อยทั่วประเทศมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมาก รวมถึงอ้อยที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานน้ำตาลในกลุ่ม KTIS  ด้วย ซึ่งคณะผู้บริหารของกลุ่ม KTIS ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากทางโรงงานปิดรับอ้อยเข้าหีบตามเวลาที่กำหนด จะส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยคู่สัญญาจำนวนมาก จึงเห็นควรให้ขยายเวลาการรับอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย ออกไปเป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

 

 “เนื่องจากทางกลุ่ม KTIS เราให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยมาเป็นอันดับแรก ดังนั้น เราจะพยายามหีบอ้อยที่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญานำส่งให้ได้ทั้งหมด ถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อเครื่องจักรที่อาจเกิดความเสียหายและต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมากขึ้นก็ตาม เพราะปรัชญาของกลุ่ม KTIS คือชาวไร่อ้อยมั่งคั่ง กลุ่ม KTIS มั่นคง ในทางกลับกัน หากชาวไร่อ้อยเดือดร้อน ทางกลุ่ม KTIS ก็ต้องเข้าไปช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนนั้นด้วย” นายประพันธ์กล่าว

 

ทั้งนี้ การหีบอ้อยของกลุ่ม KTIS ล่าสุด มีอ้อยเข้าหีบแล้วกว่า 11.2 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้กว่า 11.4 ล้านกระสอบ ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่ได้น้ำตาลประมาณ 9.4 ล้านกระสอบ โดยปริมาณอ้อยที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ทำให้มีชานอ้อยและใบอ้อยที่จะเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 โรงมากขึ้น สามารถผลิตไฟฟ้าได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้จากการขายไฟฟ้ามากขึ้น อีกทั้งมีชานอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตเยื่อกระดาษชานอ้อยและผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อชานอ้อยมากขึ้น  ปริมาณอ้อยจึงส่งผลดีทั้งต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

 

ด้านนายทองคำ เชิงกลัด ประธานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 11 นครสวรรค์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของกลุ่ม KTIS ที่ขยายเวลาการรับอ้อยเข้าหีบ ทั้งๆ ที่ชาวไร่อ้อยไม่ได้ร้องขอ แสดงถึงความใส่ใจของโรงงานน้ำตาลต่อชาวไร่อ้อยอย่างแท้จริง เพราะหากปิดหีบตามกำหนด จะมีอ้อยค้างในไร่และส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยจำนวนมาก

 

“ที่ผ่านมากลุ่ม KTIS จะช่วยเหลือชาวไร่อ้อยคู่สัญญาในทุกๆ เรื่องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่ การตัดอ้อย การขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน รวมถึงการหีบอ้อยในทุกปีที่ผ่านมา หากมีอ้อยค้าง กลุ่ม KTIS ก็จะขยายเวลาหีบอ้อยจนหมด โดยที่ชาวไร่ไม่ต้องร้องขอทางโรงงานเลย เช่นเดียวกันกับปีนี้ ต้องขอขอบคุณในความเป็นครอบครัวเดียวกันของโรงงานกับชาวไร่อ้อย” นายทองคำกล่าว