วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 05:52 น.

เศรษฐกิจ

กฟภ.เซ็นซื้อขายไฟฟ้าป้อนเมียนมา

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 15.32 น.
tags : กฟภ.

กฟภ.เซ็นซื้อขายไฟฟ้าป้อนเมียนมา

 


กฟภ. ลงนามซื้อขายไฟฟ้าจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง จ.ตาก – จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นายพูลสิริ ธรรมสโรช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดเผยระหว่างร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Mr.  Saw Tin Win (ซอติ่นวิน) Managing Director บริษัท SMTY (Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited) สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก – จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1 ร่วมเป็นสักขีพยาน มีนางพิบูลย์รัชต์ วงศ์ลมาย ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ลงนามในฐานะพยาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 22 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ.

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าให้จังหวัดเมียวดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 รวมระยะเวลายาวนานกว่า 19 ปี เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าจุดใหม่ผ่านจุดซื้อขายบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง มีขนาดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 2.5 เมกะวัตต์ ในระบบ 3 เฟส ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลท์ เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังบ้านเลเกคอ จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นจุดซื้อขายที่ 3 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำหน่ายไฟฟ้าให้จังหวัดเมียวดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางการค้า เศรษฐกิจ และสังคม กระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและต่อยอดความร่วมมือด้านอื่นในอนาคต