วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 21:33 น.

เศรษฐกิจ

ทย.เล็งทุ่มงบ3.4หมื่นล.ยกระดับสนามบิน

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561, 19.53 น.

ทย.เล็งทุ่มงบ3.4หมื่นล.ยกระดับสนามบิน
 

 

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “ Airports For All : กรมท่าอากาศยาน มุ่งมั่น ก้าวไกล เพื่อไทยทุกคน” เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนาระยะ 20 ปีของท่าอากาศยาน 28 แห่งและท่าอากาศยานเบตง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ทั้งนี้ สำหรับแผนการพัฒนาระยะ 20 ปีของท่าอากาศยาน 28 แห่งและท่าอากาศยานเบตง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ประกอบด้วย ช่วงเวลาในการพัฒนา รูปแบบการพัฒนา วงเงินลงทุน การรองรับผู้โดยสารในอนาคต และการบริหารจัดการพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน ตลอดจนการพัฒนาสนามบินศุลกากรหรือสนามบินนานาชาติ การยกระดับบริการและความปลอดภัย

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า การพัฒนาท่าอากาศยานนั้น ถือเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคระยะ 20 ปี ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย เพื่อรองรับการเติบโตด้านการคมนาคมทางอากาศ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต โดยจัดสรรงบประมาณในช่วงการพัฒนา 10 ปีแรก (2561 – 2570) ประมาณ 34,507 ล้านบาท แบ่งเป็น ปี 2561 – 2565 ปรับปรุงท่าอากาศยาน 17 โครงการก่อสร้างใหม่ 1 ท่าอากาศยาน วงเงินลงทุน 27,248 ล้านบาท ปี 2566 – 2570 ปรับปรุงท่าอากาศยาน 8 โครงการวงเงินลงทุน 7,259 ล้านบาท ส่วน ปี 2571 – 2580 กรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานแล้ว กรมท่าอากาศยานยังให้ความสำคัญกับชุมชน โดยมีการจัดสรรพื้นที่เช่าภายในท่าอากาศยาน ให้สินค้าท้องถิ่นหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ถพื้นที่ได้ถึงร้อยละ 30 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด นอกจากนี้ ยังยกระดับสู่การเป็นสนามบินศุลกากร โดยติดตั้งระบบ C.I.Q. (Customers Immigration Quarantine) เพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ต้องผ่านการเดินทางหลายสนามบิน สามารถเช็คอินสัมภาระและสินค้าต่างๆ จากต้นทางสู่ปลายทางเพียงครั้งเดียวได้เลย และยังมีการเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานให้เป็นฐานฝึกให้โรงเรียนการบิน เพื่อผลิตบุคลากรทางการบินที่มีศักยภาพ และเพียงพอตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคในอนาคตด้วย

 

นอกจากนี้ นายไพรินทร์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการโอนย้าย 4 ท่าอากาศยานของกรมทางอากาศยาน ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมดำเนินการ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจรที่จ.ชุมพร) โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อถ่ายโอนท่าอากาศยานทั้ง 4แห่ง ทั้งนี้ คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการเนื่องจากมีการถ่ายโอนเรื่องของสินทรัพย์ด้วย และจะต้องประสานงานร่วมกับกระทรวงการคลังพิจารณาด้วย สำหรับ4สนามบิน ที่จะโอนย้ายอยู่ในความดูแลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท.ประกอบด้วย ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานตาก และท่าอากาศยานชุมพร