วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:48 น.

เศรษฐกิจ

ไทย-จีนลงนามเชื่อมท่าเรือ2พี่น้อง หวังขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่ม

วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 13.28 น.

ไทย-จีนลงนามเชื่อมท่าเรือ2พี่น้อง หวังขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่

         

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามในข้อตกลงท่าเรือพี่น้องระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือชินโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนางหลี่เหล่ยเหยียน รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครชินโจว นางลี่ เซี่ย ฮวั่ว หมิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด บริษัท เป่ยปู้-พีเอสเอ คอนเทนเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด ร่วมลงนามในการลงนามร่วมกันถือเป็นท่าเรือพี่น้อง ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้ลงนามกับหลายประเทศเพื่อทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในลักษณะนี้ อย่างไรก็ตาม ท่าเรือชินโจวถือเป็นท่าเรือที่สำคัญของจีนอยู่ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ มีศักยภาพของยุทธศาสตร์ท่าเรือโดยจีนได้มีการพัฒนาท่าเรือแห่งนี้มาเป็นระยะๆ สำหรับด้านการพัฒนาท่าเรือชินโจวในช่วง3ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องมีท่าเรือที่รองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ยาวถึง 10กม. ซึ่งเหมาะสมด้านศักยภาพการเชื่อมโยงกับไทย


         

 

สำหรับสินค้าหลักในการขนส่งจาก ท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังท่าเรือชินโจว เป็นสินค้านำเข้า-ออก ประกอบด้วย บุหรี่ ผลไม้ประเภท มังคุด และทุเรียน) แผ่นอลูมิเนียม ทั้งนี้ หลังจากที่รัฐบาลกลางจีนได้นโยบายให้ ท่าเรือชินโจวมีการให้บริการด้านพิธีการและการตรวจสอบสินค้าประเภทสินค้าเกษตรและผลไม้ และอนุมัติให้เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจวเป็นด่านท่าเรือนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป ของประเทศจีน ซึ่งมีโอกาสที่จะขยายการขนส่งผลไม้และรถยนต์ระหว่าง 2ท่าเรือในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศไทย ปริมาณการค้าระหว่างประเทศมากกว่า ร้อยละ80 ในการขนส่งทางน้ำ โดยขนถ่ายผ่านท่าเรือแหลมฉบัง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ5 ท่าเรือแหลมฉบังมี มีอัตราการเติบโตของตู้สินค้าอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการขยายท่าเรือขั้นที่3 จึงถูกกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) นอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งรถยนต์สำเร็จรูปอะไหล่และส่วนประกอบ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ
       

“จีนถือเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ในปี 2560 มีมูลค่าการค้าระหว่าง 2 ประเทศอยู่ที่ร้อยละ 16 หรือ 2 ล้านล้านบาทของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ปัจจุบันสินค้าหลักที่ไทยได้ส่งผ่านท่าเรือดังกล่าวเบื้องต้น คือผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าเกษตร ด้วยเรือขนาดกลาง เนื่องจาก เป็นเส้นทางเดินเรือระยะสั้น จำนวนสัปดาห์ละ 2-3 เที่ยว และในอนาคตจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประชุมหารือระดับผู้บริหารทุกๆ 2 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขนส่งทั้ง 2 ประเทศ เชื่อว่าความร่วมมือนี้จะทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยเพิ่มขึ้น มีทิศทางดีขึ้นตามลำดับ และเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางทะเล รวมถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าที่ติดขัดได้อย่างเเท้จริง” ร้อยตำรวจตรี มนตรี กล่าว
         

ด้านนางหลี่เหล่ยเหยียน รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครชินโจว กล่าวว่า สำหรับการลงนามดังกล่าวถือว่าเป็นการพัฒนาด้านการขนส่งสินค้าระหว่าง 2ประเทศ ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งการขนส่งสินค้าของท่าเรือชินโจวที่ผ่านมามีตัวเลขระหว่างเดือน มกราคม-กันยายน 2561 ที่ 73,790,000 ตัน มีการเดินเรือ3เส้นทาง 3ลำต่อสัปดาห์ และอนาคตภายหลังที่ลงนามร่วมกันแล้วจะมีการเดินเรือระหว่าง 2ประเทศ ทุกวัน ไป-กลับวันละ1เที่ยว

 

สำหรับท่าเรือชินโจวเป็นท่าเรือสำคัญของจีน มีปริมาณการขนส่งตู้สินค้ามากที่สุดในบรรดาท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ มีความสำคัญในฐานะประตูทางออกสู่ทะเล ของพื้นที่ภาคตะวันตกของจีน มีท่าเทียบเรือจำนวน 90 ท่า ความสามารถรองรับปริมาณสินค้าผ่านท่า 114 ล้านตัน อีกทั้งยังมีศักยภาพเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ