วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:05 น.

เศรษฐกิจ

ข่าวดี!!ถ.เลี่ยงเมืองแกลงเสร็จเรียบร้อย พร้อมหนุนขนส่งEEC

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562, 15.56 น.

ข่าวดี!!ถ.เลี่ยงเมืองแกลงเสร็จเรียบร้อย พร้อมหนุนขนส่งEEC

       

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่ทางหลวงหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด มีการตัดผ่านย่านชุมชนหลายแห่ง ประกอบกับทางหลวงเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆจำนวนมาก และเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้มี ปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณช่วงที่ผ่านอำเภอแกลง จังหวัดระยอง และกรมทางหลวงได้ขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร
       

นายอานนท์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลทั้งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาจราจรแก่ผู้ใช้เส้นทาง กรมทางหลวงจึงได้ทำการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง โดยเป็นการก่อสร้างทางใหม่ระหว่าง กม.1+667 – กม.13+200 อยู่ในพื้นที่ตำบลวังหว้า ตำบลทางเกวียน ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยทางหลวงสายนี้มีระยะทางตลอดสายรวม 11.53 กิโลเมตร ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร ไป – กลับ
         

สำหรับปัจจุบันโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานไปแล้วตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร และการขนส่ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นเขตศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมในอนาคต ส่งเสริมการค้า และการลงทุน สู่ระดับเอเชียต่อไปอีกด้วย