วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:15 น.

เศรษฐกิจ

ไทยหนุนเดินรถร่วม3ประเทศ เล็งต่อยอดการค้า-ท่องเที่ยว

วันพุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562, 17.01 น.

ไทยหนุนเดินรถร่วม3ประเทศ เล็งต่อยอดการค้า-ท่องเที่ยว

 
 
         
นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดี กรมการขนส่งทาบก (ขบ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกัน3ประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม และไทย ว่าด้วยเรื่องของเส้นทางเดินรถร่วมกัน โดยประเทศไทยต้องการให้สปป.ลาวพิจารณา ในเส้นทางแรกคือเส้นทางนครพนม-ท่าแขก (สปป.ลาว)-ฮาติงห์ (เวียดนาม) เป็นลักษณะการเดินรถโดยสารประจำทางต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ต้องการให้มีการเร่งรัดให้เร็วขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมา ได้หารือร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งในส่วนของสปป.ลาวได้มีการขอปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารหลายเส้นทาง ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)พิจราณาในรายละเอียดดังกล่าวโดยจะยึดตามความเหมาะสมในแต่ละเส้นทาง นอกจากนี้ ในส่วนของเส้นทางที่ไปเวียงจันทน์ ก็ให้ไปพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องของจุดจอด ว่ามีเพิ่มเติมในฝั่งสปป.ลาวหรือไม่ ส่วนการจะเริ่มเปิดให้บริการเดินรถนั้นทั้ง 3ประเทศ จะต่องตกลงร่วมกันเพื่อจะกำหนดระยะเวลาอีกครั้ง
         
“ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้หารือร่วมกัน3ฝ่าย มาเป็นเวลานานแล้ว จึงต้องการจะเร่งรัดให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการค้า คมนาคม การขนส่ง และการท่องเที่ยว ในเส้นทางจาก จ.นครพนม ผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน ไปยังเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว ถึงจังหวัดฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอให้ท่าอากาศยานอุดรธานี เป็นจุดจอด รับ-ส่ง ผู้โดยสาร ซึ่งจะเป็นการรับ-ส่ง ระหว่างไทย และสปป.ลาว (เวียงจันทน์ ) ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ก็มีผู้โดยสารที่เดินทางจากเวียงจันทน์เพื่อจะมาใช้บริการที่สนามบินอุดรธานีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากจะมีการความคุ้มค่าเรื่องการเดินทางโดยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าจึงเป็นที่นิยมที่จะเดินทางในลักษณะนี้ นอกจากนี้ ทางฝ่ายไทยต้องการที่จะทราบข้อมูลการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านด่านพรมแดน ในส่วนของรถบรรทุกสินค้า ในภาพรวมทุกด่าน อาทิด่านพรมแดนช่องเม็ก เชียงของ หนองคาย มุกดาหาร นครพนม เพื่อจะได้ทราบรายละเอียด และสามารถนำไปวิเคราะห์เป็นต้นทุนการขนส่ง โดยจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการไทยได้มาก” นายกมล กล่าว