วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 00:52 น.

เศรษฐกิจ

คมนาคมตรวจความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูง

วันเสาร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 15.38 น.

คมนาคมตรวจความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูง

 

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) พื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟกลางดง อย่างไรก็ตาม ได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) ช่วงกลางดง - ปางอโศก กม.150+500 - กม. 154+000 ระยะทาง 3.5 กม. อาทิ งานเตรียมพื้นที่ งานสำรวจ งานขุดดิน ขุดรื้อหินแข็ง งานบดอัดชั้นวัสดุ งานย้ายราง งานถนนบริการ งานรางระบายน้ำ โดยเน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างทดสอบตรวจสอบทุกงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลา เตรียมแนวทางความพร้อมในการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศมาปรับใช้ และให้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ช่วงกลางดง - ปางอโศก ระยะทาง 3.5 ก.ม. มีความคืบหน้าเป็นลำดับ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2562

 

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมการบริการผู้โดยสาร ณ สถานีรถไฟกลางดง โดยสั่งการให้ดำเนินการตกแต่งสถานีเพิ่มเติมให้มีความสวยงาม ห้องน้ำต้องสะอาด