วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 06:43 น.

เศรษฐกิจ

การเคหะ ยกฐานะเป็นหน่วยกำกับนโยบาย

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 16.33 น.

การเคหะ ยกฐานะเป็นหน่วยกำกับนโยบาย

 
 
การเคหะแห่งชาติเตรียมยกฐานะจากหน่วยงานปฏิบัติการ (Operator) เป็นหน่วยงานกำกับนโยบาย (Regulator) การพัฒนาที่อยู่อาศัย จุดหักเหอยู่ที่งบประมาณไม่พอพัฒนาโครงการ 2.27 ล้านหน่วยใน 20 ปี เผยวางขั้นตอนเป็นฝ่ายอำนวยการ (Facilitator) ผ่านรูปแบบการร่วมทุนภาคเอกชนไปก่อน  ควบคู่ไปกับอบรมการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด
 
 
ดร.ธัชพล กาญจนกูล  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า  การเคหะแห่งชาติอยู่ในช่วงการเตรียมตัวปรับเปลี่ยนยกสถานภาพจากหน่วยงานด้านปฏิบัติการ (Operator) พัฒนาที่อยู่อาศัยไปเป็นหน่วยงานกำกับนโยบาย (Regulator) การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล  เนื่องจากเหตุผลด้านงบประมาณในการพัฒนาก่อสร้างที่อยู่อาศัยสูงมาก เป็นภาระสำหรับรัฐบาล โดยจะถ่ายโอนงานด้านปฏิบัติการไปสู่ท้องถิ่น เช่น จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน “นโยบายรัฐบาลต้องการพัฒนาที่อยู่อาศัย 2.27 ล้านหน่วยภายใน 20 ปี แต่งบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอ การเคหะแห่งชาติจะเป็น Operator แบบเดิมๆ ไม่ได้
 
 
ดร.ธัชพล กล่าวว่า  การเคหะแห่งชาติได้วางแผนเตรียมความพร้อม โดยในชั้นแรกสำหรับการเคหะแห่งชาติในขณะนี้ คือการปรับตัวเป็นฝ่ายอำนวยการ (Facilitator) ไปก่อน โดยใช้รูปแบบการร่วมทุนกับภาคเอกชน (Public Private Partnerships หรือ PPP) เป็นเครื่องมือดำเนินการไปก่อนใน 3 รูปแบบ ทั้งการสนับสนุนโครงการภาคเอกชน (Joint Support)  การร่วมดำเนินกิจการ (Joint Operation) และการร่วมลงทุน (Joint Investment)
 
 
“รูปแบบการร่วมทุนกับภาคเอกชนเหล่านี้ ช่วยให้การเคหะแห่งชาติไม่ต้องลงทุนเอง แต่ดึงศักยภาพทางการเงิน หรือสินทรัพย์ของเอกชนมาร่วมกับเรา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว”
 
 
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ขั้นตอนต่อไปคือการกระจายการพัฒนาที่อยู่อาศัยลงสู่ท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม โดยการจัดอบรมการจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ซี่งได้เริ่มบางจังหวัดไปแล้ว
“จุดสุดท้าย ต้องกระจายอำนาจการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่ท้องถิ่นโดยตรง การกระจายงบประมาณจากส่วนกลางลงไปสนับสนุนท้องถิ่นมากขึ้น  การเคหะแห่งชาติจึงเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อน เมื่อถึงจุดนั้น ท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้เลย  เราเองก็ยกฐานะเป็นผู้กำกับนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้เต็มตัว” ดร.ธัชพล กล่าว