วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:17 น.

เศรษฐกิจ

กทท.ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจโครงการSmart Community

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 16.38 น.

กทท.ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจโครงการSmart Community
 

ร้อยตำรวจโทประจักษ์ ศรีวรรธนะ ผช.อทร. (บธ) อฝพต. อฝอ. พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการสื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย”Smart Community “ของ กทท. และ ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมกันลงพื้นที่พบผู้นำ ผู้แทนชุมชนต่างๆ เพื่อแนะนำโครงการฯ นำเสนอทางเลือก และรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นจากชาวชุมชนเป็นวันแรก จำนวน 8 ชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนพัฒนาใหม่ ทั้งนี้ การลงพื้นที่พบปะชุมชน จำนวน 26 ชุมชน และชุมชนใต้ทางด่วน 5 แห่งจะมีขึ้น 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 6-8 และ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อประสานสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ อันจะนำไปสู่เป้าหมาย “สังคมดี คนมีความสุข” ร่วมกัน