วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 06:04 น.

เศรษฐกิจ

ทางหลวงชนบททำถ.ยางพาราเชื่อมน้ำตกดาวกระจาย

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562, 11.02 น.
ทางหลวงชนบททำถ.ยางพาราเชื่อมน้ำตกดาวกระจาย
 
           
นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงชนบทสาย สต.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4137 – น้ำตกดาวกระจาย อำเภอควนกาหลง,มะนัง จังหวัดสตูล ระยะทาง 1.945 กิโลเมตร และได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลักและเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว อาทิ น้ำตกวังสายทอง ถ้ำภูผาเพชร และถ้ำเจ็ดคต เป็นต้น ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรสูง ทช.จึงได้ดำเนินการเสริมผิวจราจรบนถนนสายดังกล่าว
         
 “การเสริมผิวจราจรแบบลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร แบ่งเป็น ช่วงที่ 1 กม.ที่ 17+650 – 18+862 ระยะทาง 1.212 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 กม.ที่ 19+495 – 20+228 ระยะทาง 0.733 กิโลเมตร รวมถึงปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ใช้งบประมาณในการดำเนินงานรวม 6.7 ล้านบาท ใช้ยางพารา จำนวน 73 ตัน ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และ
เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น”