วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:22 น.

เศรษฐกิจ

รถไฟนัดคุยเอกชน3สนามบิน23เม.ย.นี้

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562, 15.28 น.
รถไฟนัดคุยเอกชน3สนามบิน23เม.ย.นี้
 
นายวรวุฒิ มาลา  รองผู้ว่ากลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ระยะทาง 220 กิโลเมตร (กม.) มูลค่าการลงทุน 224,544.36 ล้านบาท  เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโดยเป็นการหารือในประเด็นต่างๆ ทั้งนี้ เป็นในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อย โดยเป็นกรณีที่คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายตรวจพบและได้นำรายละเอียดต่อคณะกรรมการคัดเลือกโครงการฯ ซึ่งได้ทำการหารือครบทุกประเด็นเรียบร้อย และจะนำเสนอต่อฝ่ายกฎหมายของกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮล ดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ต่อไป ในวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยในวันที่ 23 เมษายน 2562 จะทำการนัดคณะกรรมการคัดเลือกโครงการฯ เพื่อมาหารือโดยฝ่ายกฎหมายของการรถไฟฯ จะนำข้อสรุปทั้งหมดมาร่วมกันฝ่ายเอกชนอีกครั้ง  หากทุกประเด็นจบก็จะเป็นขั้นตอนการจัดทำรายงาน คาดว่าจะสามารถต่อสำนักงานอัยการสูงสุดได้ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ตามแผนจะลงนามร่วมกันเอกชนให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2562
 
“ในวันที่ 23 เมษายน 2562 จะทำการนัดคณะกรรมการคัดเลือกโครงการฯ เพื่อมาหารือโดยฝ่ายกฎหมายของการรถไฟฯ จะนำข้อสรุปทั้งหมดมาร่วมกันฝ่ายเอกชนอีกครั้ง  หากทุกประเด็นจบก็จะเป็นขั้นตอนการจัดทำรายงาน คาดว่าจะสามารถต่อสำนักงานอัยการสูงสุดได้ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 อย่างไรก็ตาม จะทำการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเด็นหลักๆในส่วนของรถไฟการจบแล้ว และตั้งเป้าลงนามสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และที่ผ่านมา ได้ส่งรายงาน EIA รอบที่ 3 แล้ว และอยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรม การผู้ชำนาญการ (คชก.)”