วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:48 น.

เศรษฐกิจ

บางจากฯ รับรางวัล TQC

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 18.44 น.
บางจากฯ รับรางวัล TQC
 
 
ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2561 แก่ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 7 หมวด ประกอบด้วย หมวดการนำองค์กร กลยุทธ์ ลูกค้า การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์  ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้