วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:34 น.

เศรษฐกิจ

TWZ สนับสนุนโครงการ สจล. จัดอบรมด้านหุ่นยนต์

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 20.30 น.

TWZ สนับสนุนโครงการ สจล. จัดอบรมด้านหุ่นยนต์ 

 
 
บริษัท ทีดับบลิวแซด จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ  ให้การสนับสนุน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “Introduction to Robotics” รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจได้เรียนรู้ในเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ พร้อมมอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศ โดยมี รศ.ดร.ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  ผู้เป็นวิทยากรร่วมถ่ายภาพ สำหรับโครงการดังกล่าวจะจัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤษภาคม 2562