วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:31 น.

เศรษฐกิจ

ทช.เล็งเปิดสถานีตรวจน้ำหนักบนถ.สายฉช.3001ปี63

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 12.23 น.
ทช.เล็งเปิดสถานีตรวจน้ำหนักบนถ.สายฉช.3001ปี63
 
         
นายวิศว์  รัตนโชติ  วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ทช.)  (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)  เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมเปิดใช้สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 – บ้านลาดกระบัง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าปัจจุบันถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 เปิดถนนเชื่อมเขตลาดกระบังกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 (ฉะเชิงเทรา – บางปะกง) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 20.328 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเข้าไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิอีกเส้นทางหนึ่ง ปัจจุบันมีปริมาณรถบรรทุกมากกว่า 3,000 คัน/วัน และอาจจะมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดผ่านสายทาง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ถนนชำรุดอย่างรวดเร็วก่อนกำหนด ทั้งนี้ เพื่อลดความเสียหายของถนน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในสายทาง ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 – บ้านลาดกระบัง (ตอนฉะเชิงเทรา) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 แห่ง ช่วง กม.ที่ 1+430 ด้านซ้ายทาง (ขาเข้ากรุงเทพฯ) ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ซึ่ง ทช.จะเปิดใช้สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะเมื่อถนนก่อสร้างเสร็จในเดือนตุลาคม 2563 คาดว่าประชาชนจะได้ใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย