วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 17:21 น.

เศรษฐกิจ

คมนาคมร่วมเวทีความปลอดภัยด้านถนน

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 19.33 น.

คมนาคมร่วมเวทีความปลอดภัยด้านถนน
 

 

 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุม Supporting Traffic Information System of Countries in Southeast Asia โดยมี Mr. Hong Joo Hahm รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) Mr. Young Tae Kim เลขาธิการ International Transport Forum (ITF) H.E. Mr. Wook-hyun Lee เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ผู้แทนกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม

 

การประชุม Supporting Traffic Information System of Countries in Southeast Asia มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อริเริ่มต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยทางถนนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อริเริ่มระดับโลก และมาตรการต่าง ๆ ในการจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนนที่จำเป็นสำหรับการพัฒนานโยบายความปลอดภัยทางถนน และเป็นเวทีสำหรับการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ อาทิ Existing road safety conditions and initiatives in Southeast Asia เป็นต้น

 

 

 นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วน โดยได้รับความสนใจจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนของประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยคงมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับสูง จึงมีความพยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศอย่างต่อเนื่อง การดำเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำ "Regional Road Safety Goals and Targets" ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการขนส่งครั้งที่ 3 เมื่อปี 2016 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาใน ปี 2030