วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:46 น.

เศรษฐกิจ

ทช.เร่งซ่อมสะพานข้ามลำน้ำก่ำ หลังพายุเซินกาซัด

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 13.42 น.

ทช.เร่งซ่อมสะพานข้ามลำน้ำก่ำ หลังพายุเซินกาซัด
           

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมสะพานไทย - ญี่ปุ่น (สะพานข้ามลำน้ำก่ำ) จังหวัดสกลนคร ระหว่าง กม.ที่ 11+738 - 11+803 ในสายทาง สน.3051 แยก ทล.223 -บ้านนาแก้ว พื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี นายนพดล กลมสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสะพานฯ จังหวัดสกลนคร
           

สำหรับสะพานดังกล่าวสร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับญี่ปุ่น ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2533 ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลพายุ “เซินกา” เมื่อวันที่ 27 ก. ค. 2560 ทำให้ตอม่อสะพานฯ ในลำน้ำเกิดการทรุดตัว ซึ่งกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการงานซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ โดยสร้างตอม่อสะพานฯ ใหม่ ทดแทนตอม่อเดิมที่เกิดการทรุดตัว พร้อมวางหินป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณตลิ่งใกล้สะพานฯ ทั้ง 2 ฝั่ง ใช้งบประมาณดำเนินการ 5,300,000 บาท ขณะนี้โครงการฯ มีความคืบหน้า 92% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2562
         

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ ทช. พิจารณาของบประมาณปรับผิวจราจรบริเวณสะพานฯ เป็นแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต พร้อมทำเชิงลาดสะพานฯ ต่อไปอีกข้างละ 100 เมตร ปรับปรุงป้ายสะพานฯ ให้สวยงาม โดยเก็บป้ายสะพานฯ เดิมไว้ด้วย เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน รองรับการเดินทางในช่วงฤดูฝน เนื่องจากระหว่างซ่อมแซมสะพานฯ ได้มีการถมดินเพื่อสร้างทางเบี่ยงให้ประชาชนสัญจรเป็นการชั่วคราว