วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 06:40 น.

เศรษฐกิจ

บินไทยแจงแผนผ่าวิกฤติเร่งเช่าเครื่องบินระยะสั้น

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 16.39 น.

บินไทยแจงแผนผ่าวิกฤติเร่งเช่าเครื่องบินระยะสั้น

 

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย  จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนกลยุทธ์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ท่ามกลางวิกฤตปัจจัยภายนอก ว่าที่ผ่านมาปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลกระทบให้ผลประกอบการไม่เป็นตามเป้าหมาย ประกอบด้วย ค่าเงินบาทที่แข็งค่าไม่เพียงการบินไทยจะประสบปัญหาดังกล่าว สภาวะการส่งออกตัวเลขก็ติดลบเช่นกัน นอกจากนี้ การปิดน่านฟ้าของปากีสถาน ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวและกำลังซื้อของลูกค้าลดลง ประกอบกับความล่าช้าของการซ่อมเครื่องยนต์ของทางผู้ผลิตทำให้ปริมาณการผลิตและจำนวนเครื่องบินที่ให้บริการลูกค้าลดลง แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้ทุกมาตรการในการควบคุมต้นทุนจนค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ผ่านมาลดลงต่ำกว่าปีก่อน แต่ปัจจัยภายนอกดังกล่าวได้ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับสายการบินอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้มีการระดมความคิดในกลุ่มผู้บริหารทั้งหมด เพื่อกำหนดแนวทางในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ

 

สำหรับกลยุทธ์การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ประกอบด้วย  1. กลยุทธ์ “SaveTG Co-Creation” เป็นกลยุทธ์การควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเป็นมาตรการลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้พนักงานทุกภาคส่วนระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมายังผู้บริหาร และที่สำคัญ เปิดให้ผู้โดยสารเสนอแนะความคิดเห็นมายังบริษัทฯ โดยสามารถร่วม Co-Create ได้ที่ Customer@thaiairways.com /2. กลยุทธ์ Zero Waste Managementโดยจะเริ่มที่ Food Waste ก่อน เป็นโครงการที่จะช่วยประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Circular Economy) ให้ทั้งกับองค์กรและประเทศชาติโดยรวม ขณะนี้ ได้เริ่มมีการศึกษาร่วมกันกับทาง FoodInnoPolis เพื่อกำหนดแผนงานปฏิบัติ / 3. กลยุทธ์การรุกตลาดใหม่ในไตรมาส 4 ของปีนี้ คือ บินตรงสู่เซนได /4. กลยุทธ์การเพิ่มรายได้ โดยใช้ Digital Marketing อาทิ การออกโปรโมชั่นผ่านสื่อดิจิทัลทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงฐานลูกค้ากลุ่ม Onlineมากขึ้น สำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลด Application Thai Airways ไว้ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะสามารถจองบัตรโดยสาร ค้นหาเที่ยวบิน โปรโมชั่นบัตรโดยสาร และนำเสนอสิทธิพิเศษ สิทธิประโยชน์ ให้กับผู้โดยสารของการบินไทยมากขึ้น สำหรับเรื่องระบบ ได้ปรับปรุงให้ Mobile Application สามารถเพิ่มรายได้ โดยการเสนอการขายผลิตภัณฑ์เสริม (Ancillary Product) อาทิ น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ประกันภัยการเดินทาง รถรับส่งสนามบิน รถเช่า โรงแรม เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มภาษาต่างๆ และปรับเปลี่ยนหน้า Mobile Application ให้เข้าถึงผู้โดยสารในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการเพิ่มรายได้เสริม อาทิ โครงการการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ eCommerce ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้จัดจำหน่าย (eCommerce Vendor) ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้กับสายการบินชั้นนำของโลกเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคม 2562

 

5. กลยุทธ์ THAI Synergy การบินไทยมีสินค้าและบริการที่สามารถผสานพลังกับพันธมิตร โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ คือ การผสานพลังกับ Café Amazon ในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย / และ6.กลยุทธ์ TG Group การบินไทยผนึกไทยสมายล์ เสริมความแข็งแกร่งในทุกมิติเพื่อให้เครือข่ายการบินเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ สะดวกสบายสำหรับผู้โดยสาร รุกตลาดในภูมิภาคอย่างเต็มที่ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ และที่สำคัญคือ ดำเนินการให้สายการบินไทยสมายล์เข้าร่วมเป็น Connecting Partner ของกลุ่มพันธมิตรสายการบินสตาร์อัลไลแอนซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในสิ้นปี 2562 เพื่อช่วยเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินในระดับภูมิภาค
               

นอกจากนี้ สำหรับการเปิดจุดบินตรงกรุงเทพฯ-เซนไดนั้น มั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ รวมถึงมีแผนที่จะเช่าเครื่องบินเพิ่ม 3 ลำ เพื่อมารองรับตลาดยุโรป เช่น บาเซิล  เวียนนา  มิลาน  และอาจจะเพิ่มแมนเซสเตอร์ ส่วนการเช่าเครื่องบินดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การบินไทย คาดว่าประมาณ 4 เดือนจะสามารถส่งมอบได้ สำหรับแผนการเช่าเครื่องบินดังกล่าวนั้น เป็นการใช้เครื่องระยะสั้นประมาณ 6 ปี ส่วนเครื่องบินที่จอดเพื่อซ่อมบำรุงประมาณ 12 ลำ และในส่วนของจะขายเครื่องบินเก่า 4 ลำ คือ A340-500 จำนวน 1 ลำ / A300-600 1 ลำ และ A 737-400 2 ลำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการที่จะขาย ส่วนแผนการจัดซื้อเครื่องบินใหม่จำนวน 38 ลำ เป็นวงเงิน 1.56 แสนล้านบาท  ยังคงแผนไว้เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ได้ชี้แจงกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งคำถามว่าการจัดซื้อเครื่องบินนั้น การบินไทยใช้ภาษีประชาชนหรือไม่นั้น กรณีดังกล่าวการบินไทยยืนยันว่าการบินไทยให้งบประมาณของบริษัท หรือเป็นลักษณะการกู้จากบริษัทที่รับดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา