วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 00:54 น.

เศรษฐกิจ

ส่งท้ายงาน “SACICT Mobile Gallery 2019” ยิ่งใหญ่ ชวนคนใต้สัมผัสณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา 14 - 18 ส.ค.นี้

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 13.25 น.

ส่งท้ายงาน “SACICT Mobile Gallery 2019” ยิ่งใหญ่

ชวนคนใต้สัมผัสณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา 14 - 18 ส.ค.นี้

 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมส่งท้าย งานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่าในงาน “SACICT Mobile Gallery 2019” ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” สะท้อนรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไทยของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ พร้อมเปิดตัวSACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม ให้ชาวไทยได้ศึกษาค้นคว้า สานต่อคุณค่าต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันและเทรนด์ศิลปหัตกรรมโลก สร้างความเข้มแข็งรักษาภูมิปัญญาไม่ให้เลือนหายไปจากแผ่นดินไทย ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย ที่ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562 นี้

 

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทย และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้งานหัตถศิลป์ไทยมีความร่วมสมัย สามารถประยุกต์เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด Today Life’s Craft ตลอดจนยกระดับคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทย ให้ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดระดับสากล ภายใต้กลไกการทำงานเชิงรุก และปรากฏผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

ทั้งนี้ SACICT ได้จัดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” จำลองหอนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICT ออกสู่สาธารณะ ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” สะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์หลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนและเชิดชูบุคคลที่มีองค์ความรู้เชิงช่าง ได้มีจุดยืนในการแสดงทักษะฝีมือและผลงานของตัวเองให้สังคมได้ประจักษ์ ทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทย ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปหัตถกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มาสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดตัวระบบ SACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม มาให้ผู้เข้าชมได้ทดลองใช้ เพื่อนำไปต่อยอดสู่ผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในปัจจุบัน

 

งาน “SACICT Mobile Gallery 2019” ในครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานต่อเนื่องครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยภายในงาน จะแสดงให้เห็นถึงผลงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างขึ้นจากองค์ความรู้ อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากมือของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม สะท้อนถึงรากเหง้าและคุณค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน อีกทั้งยังจัดแสดงชิ้นงานที่ได้จากความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย ใน “โครงการ Cross Cultural Crafts” และชิ้นงานเชิงนวัตศิลป์ชั้นสูง จาก “โครงการ Signature” อีกด้วย

 

 นางอัมพวัน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน SACICT Mobile Gallery จะช่วยให้คนไทยได้เห็นถึงรากเหง้าของภูมิปัญญาไทยได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะผลงานที่นำมาจัดแสดงจะทำให้เห็นถึงองค์ความรู้ของช่างฝีมือ ผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมรวมกัน เกิดเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน  การนำนิทรรศการของ SACICT มาให้ชาวสงขลาและพี่น้องประชาชนในภาคใต้รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านได้สัมผัส ณ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ถนนสายวัฒนธรรมที่มีสะท้อนภาพการร่วมอนุรักษ์ และรักษาความงดงามของเมืองสงขลาไว้อย่างสง่างาม  และยังเป็นภาพสะท้อนของการหลอมรวมวัฒนธรรมดั้งเดิมและการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอย่างลงตัว