วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 06:04 น.

เศรษฐกิจ

GGC คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

วันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562, 11.34 น.

GGC คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

 
 
GGC คว้ารางวัล Green Industry Level 5 ระบุชูธงวัฒนธรรมสีเขียวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่มุ่งมั่นรักษามาตรฐานแห่งคุณภาพ
 
 
 
นายนิคม เกษมปุระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด (Green Industry) ในงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว และสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green  Industry Forum  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562 จากนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยปีนี้มีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 139 แห่ง 
 
ทั้งนี้รางวัล Green  Industry ถือเป็นรางวัลที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบให้กับภาคอุตสาหกรรมที่ประกอบการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมสามารถดำรงอยู่คู่กันอย่างยั่งยืนโดยรางวัล  Green Industry แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
 
    
โดยGGC ได้รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นในระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยรางวัลดังกล่าว คือ การขยายขอบเขตการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรสู่ภายนอก ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย 
 
นายนิคม  กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของไทยและเป็น Green Flagship ของกลุ่ม GC   GGC จึงมุ่งมั่นรักษาความเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” ตลอดสายการผลิต ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการนำไปใช้ พร้อมปลูกฝังค่านิยมนี้ให้เกิดขึ้นในใจพนักงาน และขยายไปยังคู่ค้า มุ่งมั่นรักษามาตรฐานแห่งคุณภาพนี้ไว้ เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยในอนาคต”