วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 05:41 น.

เศรษฐกิจ

"ถาวร"ติดตามสร้างที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น

วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 17.12 น.

"ถาวร เสนเนียม" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น

วันพุธที่ 9 ต.ค. 2562  นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวกอบกุล โมทนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ในจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ท่าอากาศยานขอนแก่นได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และปรับปรุง อาคารผู้โดยสารเดิม เป็นขนาด 44,500 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี รวมถึงโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถหลังใหม่และปรับปรุงอาคารจอดรถหลังเดิมให้สามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,002 คัน เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2561 ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 28.83 และในปี 2564 จะเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างลานจอดอากาศยาน รองรับอากาศยานขนาด B737 ได้ 11 ลำในเวลาเดียวกัน 

ปัจจุบันมีสายการบินให้บริการจำนวน 40 เที่ยวบินต่อวัน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ไทยสมายล์ ไทยไลอ้อนแอร์ นกแอร์ และนิวเจนแอร์เวย์ส ท่าอากาศยานขอนแก่น มีปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,921,425 คน นอกจากนี้ท่าอากาศยานฯ มีความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นและภาคเอกชน จัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะให้บริการเส้นทางท่าอากาศยานฯ - สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่น แห่งที่ 3 อัตราค่าโดยสาร 15 บาท
นายถาวร เสนเนียม ได้มอบให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่าอากาศยานเป็น SMART AIRPORT เชื่อมโลก เชื่อมเมืองไทย เชื่อมเมืองรอง พร้อมทั้งจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณผู้ใช้บริการ ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงการได้รับรางวัลต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้นำเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกท่าอากาศยานขอนแก่น โดยตัดเปิดเกาะกลาง ก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางและผิวทางใหม่เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 พร้อมติดตั้งไปสัญญาณจราจรและไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนจากแยก ร.8 และช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน