วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12:10 น.

เศรษฐกิจ

ทช.MOUวสท.เดินหน้าพัฒนาบุคลากรงานทาง

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.31 น.
ทช.MOUวสท.เดินหน้าพัฒนาบุคลากรงานทาง
 
       
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และ นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม และร่วมแถลงข่าวเพื่อพัฒนาส่งเสริมการทำงานด้านวิศวกรรมให้กับบุคลากรทั้งในส่วนกลาง และในระดับท้องถิ่น โดยจะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการให้ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) สนับสนุนวิชาการและวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลางและในระดับท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทั้งในด้านงานก่อสร้าง งานสิ่งแวดล้อม งานความปลอดภัย และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของบุคลากรด้านงานวิศวกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างทั้งสององค์กร
       
“ตามบันทึกข้อตกลง (MOU ) วสท.จะดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง จัดทำมาตรฐานงานทาง สะพาน และงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากครั้งก่อน มีวาระ 3 ปี โดยช่วง 2 ปีที่ผ่านมา วสท.ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลาการส่วนท้องถิ่นจำนวน 2,000 ราย ครั้งนี้ตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น 4,000 ราย ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ใบรับรองช่วยในการยกระดับวิศวกรรมงานทางและพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยที่ยั่งยืนตามระบบสากล หรือ Road Safety Audit System ทั้งนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีถนนที่อยู่ในการดูแล 50,000 กิโลเมตร”นายไกวัลย์ กล่าว
       
นอกจากนี้ ทช.ยังมีโครงการก่อสร้างในปี 2563 ทั้งหมด 6,000 โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยมีงบประมาณก่อสร้างประมาณ 50,000 ล้านบาท มีทั้งโครงการระยะสั้น และระยะยาว และจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี 2563-2565 ส่วนการทิ้งงานโครงการก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมานั้น ขณะนี้พบว่ามีบ้างบางส่วน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม กรมได้ทำการขึ้นบัญชีดำสำหรับผู้รับเหมาที่ทิ้งงาน โดยพิจารณาจากผลงานที่ต่ำกว่า10% ของโครงการร่วมด้วย