วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:04 น.

เศรษฐกิจ

PEA ส่งมอบการให้ ด้วยรัก -ห่วงใย เฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 18.03 น.
PEA ส่งมอบการให้ ด้วยรัก -ห่วงใย เฉลิมพระเกียรติ 
 
 
PEA ส่งมอบการให้ ด้วยรัก และห่วงใย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
 
 
นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นประธานในกิจกรรม “PEA ส่งมอบการให้ ด้วยรัก และห่วงใย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563” เพื่อเป็นการส่งมอบความปลอดภัยด้วยการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่งมอบความสุขด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมกิจกรรม ณ อาคารสถานพยาบาล ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ ลาดยาว กรุงเทพฯ
 
 
 
โดยPEA ร่วมทำกิจกรรมภายในอาคารสถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงกลาง โดยนำพนักงาน PEA ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสถานพยาบาลให้มีความปลอดภัย มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่แม่และเด็ก เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิง จำนวน 220 คน นำคณะแพทย์ตรวจสุขภาพแม่และเด็ก