วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:13 น.

เศรษฐกิจ

ทางหลวงแนะเลี่ยงถ.พระราม2 กม.18-19 25ก.ย.นี้

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.34 น.

ทางหลวงแนะเลี่ยงถ.พระราม2 กม.18-19 25ก.ย.นี้
 

 

 

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคานเหล็กขึ้นบนหัวเสาตอม่อทางยกระดับในโครงการก่อสร้างทางยกระดับ บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) สายธนบุรี – ปากท่อ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 3 ที่บริเวณ กม.18 - 19 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรช่องทางหลักฝั่งขาเข้าและขาออก 4 ช่องจราจร โดยให้ใช้ช่องทางขนาน 3 ช่องจราจร ฝั่งขาเข้าและขาออก ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 22.00 น. – เวลา 05.00 น. ของวันที่ 26 กันยายน 2563ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป

 

 

กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)