วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:29 น.

เศรษฐกิจ

รฟม.มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้รับเหมารถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.59 น.

รฟม.มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้รับเหมารถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง

         

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง โดยในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้รับเหมาก่อสร้างที่สามารถรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ และได้รับรางวัลชมเชย ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มี 2 พื้นที่ ได้แก่ สถานีสามัคคีและทางวิ่ง Zone 4 และ สถานีมีนบุรีและทางวิ่ง Zone 30 และของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มี 1 พื้นที่ ได้แก่ สถานีมหาดไทยและทางวิ่ง Zone 6 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงาน รฟม. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง สอดคล้องตามนโยบายของ รฟม. ที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการกำกับงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน พัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน