วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:09 น.

เศรษฐกิจ

Dow ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 17.01 น.
Dow ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 
 
 
Dow ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องปีที่ 21
 
 บริษัท ดาว (Dow) ได้รับการยกย่องจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจำปี 2563 จัดโดย เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้ง (S&P Global Ratings) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีระดับโลก จากผลงานอันโดดเด่นด้านความยั่งยืน
 
 
“ความยั่งยืนถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราให้ความสำคัญ และเป็นเรื่องที่ Dow ยึดถือในทุกการตัดสินใจและในทุกการดำเนินงานทั้งทางธุรกิจ การผลิต และการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตอันยั่งยืนเพื่อโลกของเราด้วยความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วโลก ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนปี 2568 และการมีส่วนร่วมของบุคลากรของเรา” แมรี่ เดรฟส์ ประธานบริหารด้านความยั่งยืน และรองประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย กล่าว
 
ทั้งนี้ DJSI จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2542 ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 3,500 องค์กรที่เข้าร่วมการประเมินในแต่ละปี
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เป้าหมายความยั่งยืนปี 2568 ของ Dow และ เป้าการทำงานล่าสุดด้านความยั่งยืน ที่เว็บไซต์ www.dow.com