วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 16:43 น.

เศรษฐกิจ

DITP พร้อมเป็น “แม่สื่อการค้า”เดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 10.26 น.


DITP พร้อมเป็น “แม่สื่อการค้า”

เดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ 

 


 
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)  พร้อมสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ขยายช่องทางการค้าสู่ตลาดต่างประเทศในทุกรูปแบบ บริการแม่สื่อการค้า ได้แก่


1.การจัดเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching: OBM) ระหว่างผู้นำเข้า/ ผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศกับผู้ส่งออกไทย

2.การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Trade Fair) หรือ รูปแบบผสมผสาน (Hybrid Fair) อาทิเช่น THAIFEX-Anuga ,STYLE , Bangkok Gems, TAPA, RHVAC

3.การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ (Overseas Trade Shows) และการจัดงานแสดงสินค้าไทย (Top Thai Brands) ในต่างประเทศ เป็นรูปแบบ Mirror-Mirror

4.การส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน บนแพลตฟอร์ม E-Commerce ชั้นนำในประเทศเป้าหมาย และ Thaitrade.com

5.การขยายตลาดต่างประเทศผ่านโครงการ SMEs Pro-active ที่ขยายหลักเกณฑ์โครงการให้ครอบคลุมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

6.การอบรมและสัมมนาผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านหลักสูตรออนไลน์และออฟไลน์

7.การให้บริการทางด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ โดยรวมบริการต่างๆ ของกรมไว้ในแอปพลิเคชันเดียว (DITP One)