วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 19:46 น.

เศรษฐกิจ

ขนส่ง มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 19.20 น.
ขนส่ง มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
 
 
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นายยงยุทธ นาคแดง นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก ตามกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” จำนวน 5000 ขวด ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รับมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบก เพื่อแสดงความจงรักภักดีเเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี