วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:39 น.

เศรษฐกิจ

รถไฟร่วมศอญ.จอส.พระราชทาน มอบเจลพระราชทาน สู้โควิด

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 21.36 น.
รถไฟร่วมศอญ.จอส.พระราชทาน มอบเจลพระราชทาน สู้โควิด
 
         
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา พระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) โดยมีพลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นผู้แทนจิตอาสา 904 มอบเจลพระราชทาน อาหาร และน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
 
           
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงแบ่งเบาพระราชภาระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติเสมอมา ซึ่งการรถไฟฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายความจงรักภักดี
         
นอกจากนี้ การรถไฟฯ พร้อมเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้กับจิตอาสา 904 สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย ส่งมอบต่อให้ประชาชน และชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมกับร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4679518085396359/?d=n