วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:20 น.

เศรษฐกิจ

ทอท.ลั่นช่วยเหลือสายการบินได้รับผลกระทบ โควิด

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 16.48 น.

ทอท.ลั่นช่วยเหลือสายการบินได้รับผลกระทบ โควิด

         

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยถึงกรณีมีการนำเสนอข่าวว่า สมาคมสายการบินประเทศไทย ได้เรียกร้องให้ ทอท.ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการขึ้น-ลงอากาศยาน รวมถึงค่าจอด-ค่าปรับออกไปก่อนนั้น ขอชี้แจงว่าปัจจุบัน ทอท.ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาโดยตลอดอยู่แล้ว โดย ทอท.ได้ทำการลด/ยกเว้น ค่าบริการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charges)  และค่า บริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charges) ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการต่าง ๆ ซึ่ง ทอท.ได้ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 ไปจนถึงสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565
         

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดที่ยังมีสัญญาณว่าจะยังไม่สิ้นสุดลงภายในเดือนธันวาคม 2564 ไปจนสิ้นสุดตารางการบินฤดูหนาวของปี 2564 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 และ ทอท.ยังได้อนุญาตให้สายการบินเลื่อนชำระหนี้สินคงค้างของสายการบินตั้งแต่เริ่มสถานการณ์การแพร่ระบาดในปี 2563 มาโดยตลอด
           

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.ยังมีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผ่อนผันการวางหลัก ประกันเงินสดสำหรับสายการบินที่มีหนี้สินค้างชำระกับ ทอท.ที่ประสงค์จะทำการบิน ณ สนามบินทั้ง 6 แห่ง และอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินแก่สายการบิน
           

อย่างไรก็ตาม ทอท.สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งหากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 มีความยืดเยื้อ ทอท.อาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ที่เหมาะสมในลำดับต่อไป เพื่อช่วยพยุงธุรกิจของคู่ค้าสำคัญของ ทอท.ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน